τηλ.  211 800 7180  &  222 10 24413

Ρολά Συσκευασίας

Ρολά Συσκευασίας

Ρολά χάρτινα, πλαστικά, με κυψέλες, κατάλληλα για ασφαλή συσκευασία.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.