τηλ.  211 800 7180  &  222 10 24413

Πρώτο σε Πωλήσεις

Ντοσιέ, Κλασέρ

Κλασέρ Αρχειοθέτησης

Ντοσιέ και φάκελοι για το αρχείο, πλαστικοποιημένοι, χάρτινοι, οικολογικοί με ελάσματα, λάστιχο, κλειστοί, σε πολλά σχέδια και χρώματα.