τηλ.  211 800 7180  &  222 10 24413

Διπλωτικές

Διπλωτικές Μηχανές

Μηχανές για ένα ή περισσότερα διπλώματα φυλλαδίων και εντύπων.

900.00 (1,116.00 με ΦΠΑ)
1,380.00 (1,711.20 με ΦΠΑ)
1,650.00 (2,046.00 με ΦΠΑ)
1,660.00 (2,058.40 με ΦΠΑ)
1,660.00 (2,058.40 με ΦΠΑ)
1,920.00 (2,380.80 με ΦΠΑ)
2,170.00 (2,690.80 με ΦΠΑ)
2,980.00 (3,695.20 με ΦΠΑ)